A minőségirányítás külön szakma, rengeteg tanácsadó cég működik, amely a HACCP rendszer bevezetésével foglalkozik. A szakértői költség százezres nagyságrendű lehet, de ez nagyban függ a...
Ajánlott oldalak
Távmunka
A távmunka és az e-munka fogalmát egymást helyettesítve is szokták alkalmazni, az e-munka azonban tágabb értelemben használatos. Az e-munka defiiálásának szükségessége azt a jelenséget ragadja ki, hogy az információs technológia használatának terjedése új típusú feladatok megjelenését (pl. digitalizált adatnyilvántartást, keresést), bizonyos feladatok bővülését (pl. internet alapú marekting tevékenység), a korábbitól eltérő, munkamódszerek meghonosodását, a munkavégézés időbeosztása, helye szempontjából tehát a korábbinál nagyobb rugalmasságot eredményezett. Az e-munka olyan munkavégzést jelöl, amelyhez számítógép és internet vagyis infokommunikációs eszközök használatára elengedhetetlenül szükség van. Az e-mmunkavégzés tehát elvileg lehetőséget teremt hely és idő függvényében a korábbinál nagyobb rugalmasságra, de alapesetben nem tartalmaz a munkavégzés helyére vonatkozó semmilyen kikötést.

A távmunka a rugalmas munkavégzési formák egyike, az e-munkához képest szűkebb és tágabb is, az IKT mint munkaeszköz alkalmazása mellett feltételezi, hogy a munkavégzés helyszine a cég/intézmény központjától távol történik. Két különböző szempont szerint osztályozunk tehát a két fogalom esetében. A távmunka végzés tehát: a megbízótól, munkaadótól TÁVOL, RENDSZERESEN, SZÁMÍTÓGÉPEN, ELEKTRONIKUS kapcsolat tartás segítségével végzett munka.

A távmunka szerepel a Munka Törvénykönyvében is, de az MT nem a távmunkát, hanem a hivatalos, munkaügyi jogi szempontú meghatározását adja a távmunkásnak 2004. évi XXVIII. törvény (X/A. fejezet, 192/D. §)-. Eszerint:
„a távmunkás a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel végző és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló.”
A PricewaterhouseCoopers tanácsadó cég, amely 2005-ben vállalkozók körében a távmunka alkalmazását vizsgálta, a következőképpen határozza meg a távmunka fogalmát: “A távmunka egy speciális munkaszervezési mód. A munkavégzésnek azt a formáját nevezik így, amelyben a munkaadó lehetőséget ad a munkavállalónak, hogy munkáját az irodától távol, más helyszínen végezhesse el. A távmunka a munkavégzés módját változtatja meg, a munkaviszonyra, az elvégzendő munka tartalmára, a felelősségi körökre nincs hatással.”

Outsourcing és távmunka: sok vállalkozás ismerte fel, hogy nem éri meg számára minden tevékenységet saját munkaerővel, belső tevékenységként végezni. Ilyenkor külső cégeket bíznak meg, akik egy-egy területet felvállalnak. Ezek elsősorban olyan tevékenységek, amelyek nem az adott cég fő tevékenységébe tartoznak, hanem a működést segítő szolgáltatások. Ezt nevezik outsourcingnak, magyarul kiszervezésnek. Az IKT fejlődésével a „kiszervezett” tevékenységek bizonyos köre szintén távmunkában végezhető. Közismerten ilyen kiszervezhető tevékenység a pl. a könyvelés, (ezeket a külső cég távmunkában végezheti), ezzel szemben pl. a takarítás – egy szintén gyakran kiszervezett feladat - nem végezhető távmunkában, mert nem szükségesek hozzá IKT eszközök.

Általánosságban fogalmazva, a távmunka egy munkavégzési forma, amikor a munkavállaló (fizetett munkatárs) munkáját teljes egészében vagy részben a szokásos munkavégzési helytől, vagyis a cég, intézmény központjától vagy telephelyétől távol végzi, és feladatai ellátásához, az eredmények továbbításához az információs és kommunikációs technológia eszközeit alkalmazza. Ez leggyakrabban számítógépes munkavégzést jelent, oly módon, hogy a munkavállaló telefonon vagy interneten rendszeres kapcsolatban áll a cég központjával. A távmunka tehát nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek nem kell bejárnia a munkahelyére, hanem otthon dolgozik Nem tekinthető távmunkásnak a bedolgozó, aki pl. otthon műanyag alkatrészekből egy készterméket állít össze, amelyért időről időre a cég egy másik munkatársa eljön és elszállítja, vagy aki otthon hímez, és hetente egyszer beviszi a szomszéd városba és ott leadja az elkészült munkákat. A különbség az, hogy a távmunkás munkájának része az információs technológia által biztosított folyamatos kapcsolat a szervezet központjával.

Magyarországon a távmunka viszonylag új fogalom, és habár egyre többször lehet olvasni róla, mégis kevéssé ismert a munkaadók körében. Ugyanakkor elsősorban a munkavállalók és a döntéshozók évek óta komoly elvárásokkal tekintenek erre a munkavégzési formára. Széles körben elterjedt nézet, hogy a munkaerőpiacról kiszorult, hátrányban lévő csoportok – mint pl. a mozgássérültek, kisgyermekes anyák, beteget ápolók - számára a távmunka munkahelyet teremthet és jelentős jövedelemnövelő eszköz lehet. Ez valóban igaz bizonyos esetekben, de alapvetően tévhit, hogy a távmunka általános megoldást jelet a fenti problémákra.

A távmunka típusai

A távmunka végzés típusait többféle szempont szerint csoportosíthatjuk
  • A munkavégzés helye szerint
  • A szervezet központjától távol végzett munka mennyisége szerint <>liA foglalkoztatás jogi keretei alapján.

1. Otthoni távmunka:

A legismertebb, éa tegyük hozzá, a munkavállalók nagy része által leginkább vágyott változat, amikor a munkavállaló a távolban lévő munkaadója megbízásából otthonában vagy annak közelébe kihelyezett munkahelyen személyi számítógépen végez el önállóan feladatokat. A munkát távközlési csatornán kapja, az eredményt is így továbbítja, és a központban csak ritkán kell személyesen megjelennie.

A távmunka trendjeit vizsgáló EcaTT (Electronic Commerce and Telework Trends – Elektronikus Kereskedelem és a Telemunka Fejlődésének Iránya) definíciója szerint az otthon végzett u.n. állandó távmunka tiszta formájáról akkor beszélhetünk, ha az otthon teljesített munkaidő aránya meghaladja a teljes munkaidő 90 %-át. A különböző felmérések azt mutatják, hogy a kizárólag otthon végzett távmunkához képest jóval gyakoribb az u.n. alternáló távmunka, a mikor a munkavállaló akár hetente több napot is bent tölt a cég központjában.
Amennyiben a munkaválaló hetente kevesebb, mint egy napot tölt munkafeladatai ellátásával, otthon, ez a kiegészítő távmunka végzés kategóriájába tartozik.

A deiniciók sokságából felismerhető, hogy a szervezetek, az ellátandó feladatok sokfélesége a munkaválallók eltérő igényei, helyzete szerint a távmunka végzési formát igen rugalmasan lehet alkalmazni.

2. Mobil távmunka

Egyre gyakoribb az az eset, hogy a munkavállaló munkavégzés során jelentős időt tölt a munkavállaló otthonától és az irodától is távol (szállodában, vonaton, ügyfeleknél, stb) Ez a vevők elvárásához, a piac igényeihez leginkább alkalmazkodó távmunka végzési forma, nem csak a távmunkák között, hanem az összes foglalkoztatási forma tekintetében is. Ebben az esetben a munkavégzés helyszíne változik, a munkavégzés tartalmától függően. A mobil távmunkás lap-top illetve egyéb mobil kommunikációs eszközök segítségével végzi feladatait, tartja a kapcsolatot a munkáltatójával, ugyanakkor a vevőkkel, megrendelőkkel személyes kontaktust alakít ki. Az EcaTT meghatározása szerint mobil távmunkának minősül az a munkavégzés, amikor a távmunkás hetente legalább 10 munkaórát úton tölt, a munkahelye és a megrendelők között, vagy legalább ennyi időt a beszállítóknál, az ügyfeleknél, rendezvényeken, vagy otthon dolgozik . Tipikus példája a mobil távmunkásnak a biztosítási ügyintéző, pénzügyi tanácsadó, stb.

Távmunka telecenterben

Külföldön gyakran, nálunk elég szórványosan fordul elő, hogy teleházban, közösségi házban vagy a cég, intézmény egy kihelyezett irodájában végeznek a dolgozók munkát. Ebben az esetben a távmunkás saját otthona helyett a cég központjától szintén távol eső telecenterben dolgozik, ahol rendelkezésére áll a számítógép és az Internet a munkája végzéséhez. A szervezet központjával a kapcsolattartás ugyanúgy IKT eszközökkel történik, mintha otthon dolgozó távmunkás lenne. A teleközpont működhet vállalkozásként azzal a céllal, hogy akár egyidejűleg több cég munkatársai számára is – irodai szolgáltatásokat – számítógéphasználatot, internetet, fénymásolást, titkári szolgáltatásokat - nyújt.

A teleközpontban végzett munka nem azonos a területi irodával, mivel ez utóbbi a helyi piacok kielégítésére települ a központtól távolabbi helyszínekre, és nem feltétlenül használnak benne a munkatársak információs technológiát. A telecenterben végzett munka előnye lehet, hogy az infokommunikációs eszközöket teljes egészében avgy részben biztosító teleközpont pl. bizonyos karbantartási, rendszergazda feladatokat is ellát,megkönnyítve az ezen a területen nem annyira felkészült munkavállalók munkavégzését.

Lehetőség van távmunkás felvételére pályázni: BMIK.
Tudjon meg többet a fenti témáról a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány honlapján:
 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.