A vállalkozás alapításakor a vállalkozást alapítóknak áfa-nyilatkozatot kell tenniük. Az adóhatóság ez alapján határozza meg a vállalkozás adószámát. Ha a vállalkozás alanya az áfának, akkor...
Ajánlott oldalak
Szakképzési hozzájárulás
A jogszabály szerint a szakképzési hozzájárulást a dolgozó képzésére lehet felhasználni. Témáját, tárgyát tekintve olyan képzés jöhet szóba, ami az adott munkakör betöltéséhez szükséges, és a cég tevékenységi köre indokolja. Vagyis fontos, hogy például a munkaköri leírásban elő legyen írva a képzés.
Összegét tekintve 1 fő munkavállaló esetében a bruttó bér 1,5%-ának a 60%-a. Amennyiben nem használjuk fel ezt az összeget, akkor az állam számára hozzájárulásként be kell fizetni.

Ha a munkáltató mikro- vagy kisvállalkozás, akkor a teljes szakképzési hozzájárulás legfeljebb 60%-át, ha egyéb szervezet, akkor 33%-át használhatja fel dolgozói képzésére. A képzéseknek a következő feltételeknek kell megfelelni (2003. évi LXXXVI. törvény):
3. § A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti tanulmányi szerződés (a továbbiakban: tanulmányi szerződés), vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel akkor csökkentheti - mikro- és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60 százaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33 százaléka mértékéig - az Szht. 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek együttesen megfelel:
a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 1-4. §-ában foglaltak szerint történik;
b) a képzés az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítést ad, vagy megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §-a (1) bekezdésének c)-e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak, vagy nyelvi képzés;
c) a képzés minimális időtartama 20 óra;
d) a teljes képzési óraszám
da) szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás, vagy
db) a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás;
e) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor;
f) a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

A SEED vállalkozói képzéseit is el lehet számolni a szakképzési hozzájárulás terhére.
Tudjon meg többet a fenti témáról a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány honlapján:
 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.