Egy üzlet átvételét lehetőleg ne a működtető cég megvásárlásával, hanem csak a tevékenység átvételével oldjuk meg. Úgy nincs kockázat az előző cég esetleges tartozásai, megvásárláskor fel nem...
Ajánlott oldalak
Segítő családtag
Tbj. 4.§ g) Segítő családtag: az egyéni vállalkozónak, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság természetes személy tagjának az a közeli hozzátartozója, aki az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásában, illetőleg a társaságban személyesen és díjazás ellenében - nem munkaviszony keretében - munkát végez, kivéve azt, aki saját jogú nyugdíjas, továbbá aki özvegyi nyugdíjban részesül, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Azaz csak egyéni vállalkozónak, vagy kkt-nek ill. bt-nek lehet segítő családtagja.
Családtag minimum 40 órás állásban, legfeljebb minimálbért kaphat, ha ennél kevesebbet dolgozik, akkor ennél arányosan kevesebb pénzt kap. Ha az előbbi korlátot átlépik, akkor a családtag már alkalmazottnak fog minősülni. A segítő családtagok után járulékokat és tételes egészségügyi hozzájárulást akkor kell fizetni, ha az ebből származó jövedelme eléri a havi minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napra számítva annak harmincad részét. Ez alatt 11%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.
Ki lehet segítő családtag? A vállalkozó közeli hozzátartozója, élettársa, egyeneságbeli rokonának házastársa, házastársának egyeneságbeli rokona, valamint testvérének házastársa. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
A fenti személyek ingyenes segítségét senki nem kifogásolhatja, de egy munkaügyi ellenőrzésen ingyen dolgozó barátot már nem találhatnak, különben a hatóság bírságol.
Tudjon meg többet a fenti témáról a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány honlapján:
 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.