A TGYÁS és a GYED mellett nem lehet munkát vállalni, különben megszűnik a jogosultság. Vállalkozni sem lehet, ami pontosítva azt jelenti, hogy pl. tulajdonosként, tagként szerepelhet a jogosult a...
Ajánlott oldalak
Gyermekek gondozásával kapcsolatos vállalkozás
A kisgyerekes szülők közvetlenül érzékelik a gyermekgondozással foglalkozó intézmények kapacitáshiányát, vélhetőleg ezért gondolkodnak egyre többen ilyen jellegű vállalkozás indításában. Szakértőnk, Grosch Mária (OGySzN-gyermekek napközbeni ellátása szakértő, Fehér Kereszt Egyesület ügyvezető) segítségével, állítottuk össze ezt a pontot.

Normatív támogatás

A gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó gyermekek számára személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátások közül csak a bölcsőde és a családi napközi részesül állami támogatásban, az alternatív napközbeni ellátásokat, mint pl. az időszakos gyermekfelügyeletet és a játszóházat nem támogatja a központi költségvetés. Ha családi napközi működtető az alaptevékenységén kívül időszakos gyermekfelügyelettel és/vagy játszóházzal is segíti a gyermekes családokat, a normatív állami támogatás ebben az esetben is csak a családi napközi férőhelyekre illeti meg.

A vállalkozás formájáról, a gondozás típusairól

A gyakorlatban, ha a családi napközi nem a működtető saját háztartásában nyújtja a gyermekfelügyeletet, hanem bérelt ingatlanban, akkor a költséghatékonyabb működtetés érdekében a kis létszámú családi napközi mellett jó kiegészítő tevékenység a játszóház és az időszakos gyermekfelügyelet. Ha a főtevékenység a játszóház és az időszakos gyermekfelügyelet, de jelentkezik az állandóbb felügyeletre vonatkozó igény is a dolgozni igyekvő szülők részéről, akkor ha a feltételek megengedik, indokolt és fenntarthatóbb működést tesz lehetővé, ha a kínálat növekedik és a vállalkozó az államilag is támogatott családi napközi szolgáltatással bővíti tevékenységét.
A nonprofit kft. vállalkozási forma a családi napközi és a bölcsőde esetében azt jelenti, hogy az önkormányzati fenntartású szolgáltatásokkal megegyező mértékű állami támogatásban részesülhetnek ("sima", forprofit cégeknek csak a normatíva 30 %-a jár).

Működési feltételek, szükséges képzettség

A gyermekjóléti törvényben található szabályozás a gyermekek ellátásához tartozó személyes gondoskodás körébe utalja a gyermekek állami normatívával is támogatott napközbeni ellátási formái - bölcsőde, családi napközi - mellett a házi gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátásokat. Ezek mindegyike működési engedélyköteles tevékenység, a beindításukhoz és végzésükhöz szükséges feladatok a 2002/259-es kormányrendeletben találhatók.

Az alternatív napközbeni ellátásokhoz tartozik az időszakos gyermekfelügyelet és a játszóház, melynek szakmai feltételrendszerét a 15/1998-as NM rendelet tartalmazza (51.bek., illetve a rendelet mellékleteiben).

Az alternatív ellátások szakmai képesítésre és az ellátható gyermekek létszámának meghatározására az ellátni kívánt gyermekek életkorától és a tárgyi feltételektől függően a működési engedély kiadása során kerül sor, a szakmai program és a gondozási hely ismeretében.

Bővebb információ:
Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület (gyermekjóléti alapellátási szolgáltatások helyettes szülő és családi napközi hálózat)
Tudjon meg többet a fenti témáról a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány honlapján:
 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.