A kormány minden évre jóváhagyja az aktuálisan érvényes minimálbér összegét. A minimálbér a kötelezően fizetett legkisebb munkabér. A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók havi bruttó bére...
Ajánlott oldalak
EKHO
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (EKHO) szóló 2005. évi CXX. törvény 2006. január 1-jén lépett hatályba.
Ki választhatja az EKHO-t?
 • Munkaviszonyban alkalmazott magánszemély, akinek a jövedelme munkáltatójától származik és azt EKHO-val adózza le,
 • egyéni vállalkozó,
 • társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja,
akik a következő foglalkozások valamelyikéből szereznek adóköteles bevételt, szerződés alapján és az adott szerződés alapján kizárólag e tevékenységük ellenében szereznek bevételt:

2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2616 Újságíró
2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások
2621 Író (újságíró nélkül)
2622 Műfordító
2623 Képzőművész
2624 Iparművész
2625 Zeneszerző
2626 Rendező
2627 Operatőr, fotóművész
2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező, jelmeztervező, dramaturg)
2631 Színész, előadóművész, bábművész 2632 Zenész, énekes
2633 Koreográfus, táncművész
3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs
3715 Könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs
3721 Segédszínész
3722 Segédrendező
3723 Népzenész
3725 Cirkuszművész
3729 Egyéb művészeti foglalkozások
5311 Színházi fodrász
5312 Színházi kikészítő
5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású
5343 Díszletező, díszítő
5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások, feltéve, hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter, a korrektor, a designer, képszerkesztő, művészeti vezető, a hangmérnök, továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében
5349 Színházi öltöztető
7321 Színházi jelmezkészítő
7323 Színházi fejdíszkészítő
7335 Színházi lábbelikészítő

Mikor választhatják?

A felsorolt foglalkozású magánszemélyek akkor választhatják az EKHO-t, ha a következő feltételeknek megfelelnek:
 • Írásban nyilatkoznak a kifizetőnek, hogy EKHO-adózást választottak.
 • Az éves bevételük nem haladja meg a 25 millió Ft-ot. Ha valaki év közben kezdi a vállalkozási tevékenységét, akkor az árbevételt az év végéig hátra levő napok alapján arányosítani kell. És úgy kell megítélni, hogy meghaladja-e a 25 milliót vagy sem. Ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, a bevételi összeghatáron az általános forgalmi adóval csökkentett bevétel értendő.
 • Az éves bevételük elérje legalább az év első napján érvényes havi minimálbér 12-szeresét.Árbevételük csak Ft-ban keletkezhet, tehát, devizában nem állíthatnak ki számlát.
 • Számlát csak kifizetőhely, azaz valamely vállalkozás felé állíthatnak ki. Magánszemélynek, külföldinek nem számlázhat EKHO-s bevételt.
 • Nem adózhat valaki ugyanazon bevétel után egyszerre EVÁ-val, és EKHO-val. (Bár ez EVA kezdő vállalkozásnál egyébként sem jöhetne szóba!)

   Az EKHO alapja

   A kizárólag a foglalkozáslistában szereplő tevékenység bevétele, csökkentve - ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett - az általános forgalmi adóval.

   EKHO mértéke

   A magánszemélyt 15% terheli. A kifizető a magánszemély által kiállított számlából 15% EKHO-t le fog vonni, és csak az azzal csökkentett összeget fogja a magánszemélynek kifizetni, és a levont EKHO-ról a kifizetéssel egyidejűleg igazolást állít ki.
   A kifizetőt (akinek a magánszemély a számlát kiállítja) 20% EKHO terheli. A kifizetőre hárul a magánszemély által fizetendő EKHO levonásának, befizetésének és bevallásának kötelezettsége is.

   A magánszemélyt terhelő EKHO-ból az EKHO-alap
   • 9,5%-a személyi jövedelemadónak,
   • 1,6 %-a természetbeni egészségbiztosítási járuléknak,
   • 3,9 %-a nyugdíjjáruléknak; magánnyugdíjpénztár-tag magánszemély esetében az EKHO-alap 0,1% nyugdíjjáruléknak, az EKHO-alap 3,8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül.
   A kifizetőt terhelő EKHO-ból az EKHO-alap
   • 1,2 %-a egészségbiztosítási járuléknak,
   • 18,8%-a nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül.

   Magánszemély kötelessége

   A magánszemélynek az Szja tv. rendelkezései szerint nyilvántartást kell vezetnie, ami alkalmas az EKHO-val összefüggő kötelezettségeinek és jogosultságainak alátámasztására. Pl. bevételi maximum, minimum megállapítása, kiállított számlák nyilvántartása, pénzügyi bevételek nyilvántartása stb. Az EKHO-t választó magánszemély önadózó. Bevallásában feltűnteti EKHO-alapként figyelembe vett bevételét és az abból levont EKHO összegét.
   Ez azért szükséges, mert a jogszerűen EKHO-alapként figyelembe vett bevétel egészét az Szja törvény szerinti éves összes jövedelem meghatározásánál be kell számítani pl. az adójóváírás jogosultsági határ, a jövedelemkorláthoz kötötten érvényesíthető személyi jövedelemadó kedvezmények megállapításánál.

   EKHO-s egyéni vállalkozó költségelszámolása

   Ha csak EKHO-s bevétele van azzal szemben költséget nem számolhat el. Ha EKHO-s és normál adózású vállalkozási bevétele is van, akkor az Szja törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja, hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) a normál adózású vállalkozói bevétele arányában számolhatja el!

   Az EKHO hátránya

   Az EKHO-s magánszemély nem jogosult az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira! Betegség, ill. gyermekvállalás esetén nem kap:
   • táppénzt,
   • gyermekápolási táppénzt,
   • terhességi gyermekágyi segélyt,
   • GYED-et,
   • GYES-t.

   ÁFA

   Az Áfa hatálya alá a vállalkozás létrehozásakor ugyanúgy be kell jelentkezni, mint bármely vállalkozónak. El kell dönteni, hogy az év végéig arányosan az árbevétel meg fogja-e haladni az 5 millió Ft-ot. Ha nem haladja meg, akkor választható az áfa mentesség. Ha előreláthatóan az árbevétel több lesz, mint 5 millió Ft, akkor az áfa felszámítást, ill. fizetést az általános szabályok szerint kell teljesíteni.
Tudjon meg többet a fenti témáról a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány honlapján:
 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.