Egy üzlet átvételét lehetőleg ne a működtető cég megvásárlásával, hanem csak a tevékenység átvételével oldjuk meg. Úgy nincs kockázat az előző cég esetleges tartozásai, megvásárláskor fel nem...
Ajánlott oldalak
Alkalmi munkavállalói kiskönyv
a) természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási munkára,
b) kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által történő foglalkoztatásra,
c) mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára vagy
d) alkalmi munkára.


Egyszerűsített foglalkoztatás céljából a munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. A munkaszerződésre vonatkozóan az Eftv. (Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény) formaszerződést tartalmaz.
Nem kell munkaszerződést kötni az 5 napnál rövidebb időre történő alkalmazásnál,vagy növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a harminc napot meghaladja.
Amennyiben a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, a munkáltató - kivéve a természetes személy munkáltatót a háztartási munkára létesített egyszerűsített foglalkoztatás vonatkozásában - az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókról jelenléti ívet vezet, amelyet a munkavállaló a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír. A jelenléti ív foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatnak minősül, annak a munkavégzés megkezdéskor történő aláírása tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. A munkáltató a jelenléti ív egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak köteles átadni, a második példányt a tárgyévet követő ötödik év végéig köteles megőrizni. A jelenléti ív szigorú számadású nyomtatvány.

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy biztosítottá válik és a járulékfizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint kell teljesíteni.

Ettől eltérően a
a) természetes személy munkáltatónál háztartási munkát végző személy legfeljebb harmincegy napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása esetén, feltéve, hogy a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a tíz munkanapot nem haladja meg, valamint
b) mezőgazdasági, növénytermesztési és idegenforgalmi idénymunka esetén munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet fizet.
Tudjon meg többet a fenti témáról a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány honlapján:
 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.