Áfa mentességnek két fajtája létezik. Az egyik az alanyi áfa mentesség, a másik a tevékenység jellegére tekintettel az áfa törvény által meghatározott áfa mentesség. Az alanyi áfamentesség...
Ajánlott oldalak
2009-12-13 15:20
Majoros-Tóth Orsolya
Variációk START kártyára - 3.rész
A cikksorozat előző részeiben a START és a START EXTRA kártyát tárgyaltuk, most a START PLUSZ következik.

Start Plusz kártyára jogosultak köre

Azok a személyek, jogosultak a START PLUSZT kártyára, akik a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül (365 nap) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kívánnak létesíteni. Azok is jogosultak, akik gyermekük egy éves korának betöltését követően, a gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kívánnak munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem állnak. 

Azon személyek is jogosultak a START PLUSZ kiváltására, akik tartósan álláskereső személyek, akiket az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a Start Plusz kártya igénylésének időpontját megelőző tizenhat hónapon belül legalább tizenkét hónapja, pályakezdő álláskeresők esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja. A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek esetén a nyilvántartás időtartamába be kell számítani azt az időtartamot is, amely alatt a rendszeres szociális segélyben részesülők a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködtek. 

 


 


A munkaadót megillető járulékkedvezmények:

-  tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség,
- a munkaadói járulék és a tb-járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 10%-ának, második évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség. A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

Ha a START PLUSZ kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.
A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító  személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START PLUSZ kártyával, vagy azt helyettesítő igazolással.

A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START PLUSZ kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.


A START PLUSZ kártya érvényessége

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megszűnéséig terjedő  időszak. A START PLUSZ kártya a gyes, gyed, gyet, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglakoztatáshoz annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került.

A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett START PLUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követően a gyes folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb kártya nem váltható ki. Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor.

A tartósan álláskereső  személy az öregségi nyugdíj-jogosultság megszerzéséig jogosult a START PLUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a START PLUSZ kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható. 

Cimkék: munkaerő
Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Variációk START kártyára - 3.rész
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.