A kormány minden évre jóváhagyja az aktuálisan érvényes minimálbér összegét. A minimálbér a kötelezően fizetett legkisebb munkabér. A teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók havi bruttó bére...
Ajánlott oldalak
2009-12-13 10:36
Majoros-Tóth Orsolya
Variációk START kártyára – 2. rész
A START kártya után itt a START EXTRA is!

START EXTRA kártyára jogosultak köre


Azok a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő, tartósan álláskereső személyek, jogosultak a START EXTRA kártyára, akik:
- az 50. életévüket betöltötték, vagy
- életkorra való tekintett nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, és
- azok a személyek, akik rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. 

Amennyiben a Start, illetve Start Plusz kártya tulajdonosa a kártya érvényességi időtartamán belül Start Extra kártyára válik jogosulttá, az érvényességi időtartamból hátra lévő időre Start Extra kártyát kell részére biztosítani. 

 


 


START EXTRA esetén a munkaadót megillető járulékkedvezmények

Az alábbi kedvezmények a munkaadót abban az esetben illetik meg, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik Start Extra kártyával, vagy azt helyettesítő igazolással. 

- Tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség,
- a foglalkoztatás első  évében mentesül a munkaadói járulék és a tb-járulék megfizetése alól. A foglalkoztatás második évében a munkaadói járulék és tb-járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.
A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri. 

Ha a Start Extra kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a Start Extra kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni. 

A START EXTRA kártyával rendelkező munkavállalót foglalkoztató munkaadó további járulékkedvezmény illeti meg, ha:

a)    az érvényes Start Extra kártyával rendelkező, rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső személy lakóhelye gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen van, és
b)   az a) pontban meghatározott személy foglalkoztatásával az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot a foglalkoztatás három éve alatt megtartja, valamint
c)    kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási időszak vége előtt a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső személy munkaviszonyát –működésével összefüggő okból – rendes felmondással, illetve közös megegyezéssel nem szünteti meg; továbbá önmaga ellen végelszámolási eljárás megindítását nem kezdeményezi, és tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettség megszegése a kedvezmény jogosulatlan igénybevételének minősül. 

A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, települések kiválasztásának szempontrendszerét a 2004. évi CXXIII. törvény 2. számú melléklete, illetve a kistérségek és települések felsorolását a 48/2009. (III. 6.) Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 


A START EXTRA kártya érvényessége


A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.

Ha a START kártya, valamint START PLUSZ kártya tulajdonosa, a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre START EXTRA kártyát kell biztosítani.

A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosultak a START EXTRA kártya kiváltására. Ebben az esetben a START EXTRA kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható. 

További információ: www.startkartya.hu

Cimkék: munkaerő
Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Variációk START kártyára – 2. rész
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.