A minőségirányítás külön szakma, rengeteg tanácsadó cég működik, amely a HACCP rendszer bevezetésével foglalkozik. A szakértői költség százezres nagyságrendű lehet, de ez nagyban függ a...
Ajánlott oldalak
2011-01-17 08:29
BDB
Változnak az áfafizetés szabályai!
Az áfa legújabb szabályozása szerint az újdonsült adózónak akkor is nyilatkoznia kell az áfát illetően, ha az általános szabályok szerint szeretne adózni; a bejelentési kötelezettség alá eső adózók köre bővült, változott a teljesítés helye és a továbbiakban az ingyenes termékátadások után is áfát kell fizetni.

 

 

Bejelentési kötelezettsége van az adózónak, ha:
- az adózó ingatlanértékesítési, ingatlan-bérbeadási tevékenységet végez és a törvény által biztosított adómentesség helyett adókötelezettséget választ (melytől azonban a választás évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el),
- az adóalany áfafizetési kötelezettség helyett a következő évre alanyi adómentességet alkalmazna,
- a mezőgazdasági őstermelő a kompenzációs felár érvényesítése helyett át kíván térni az áfatörvény általános szabályainak hatálya alá (azzal, hogy a kompenzációs felárra való jogosultságát, azaz a különleges jogállását az adóév folyamán bármikor megváltoztathatja), vagy
- ha az adóalany az adómegállapítás valamelyik különleges módját (pl. utazásszervezési szolgáltatás) választja, akkor az adózási móddal kapcsolatos változtatási szándékát 2010. december 31-éig kell bejelentenie a lakóhelye / székhelye szerint illetékes adóhatóságnál – foglalta össze az Hvg.hu.

Abban az esetben, ha egy magánszemély vagy adóalanyisággal nem rendelkező szervezet adóalannyá válik (mert például sorozatosan ingatlanértékesítést végez) a fenti kitételektől elkülönülten kell kezelni. Ebben az esetben az adót az adóhatóság állapítja meg, amennyiben az értékesítés teljesítési napjától számított harminc napon belül bejelenti az adásvétel tényét az állami adóhatósághoz a külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásában is változtatásokat eszközölt a hatóság, ugyanis 2011-től a különböző szolgáltatások (kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sport- stb.) esetén, ha azt másik adóalanynak nyújtja, teljesítés helyeként a megrendelő gazdasági célú letelepedésének helyét kell megjelölni. „Ha a magyar adóalany külföldön vagy belföldön kiállítást rendez a külföldi adóalany megrendelőjének, akkor a számlájában nem számíthat fel általános forgalmi adót. Amennyiben a megrendelő belföldi adóalany, akkor akár külföldön, akár belföldön kell a kiállítást megrendezni, a számlában 25 százalékos általános forgalmi adót kell felszámítani. Különös szabály, amely lényegét tekintve adóalanyok közötti ügyletként belépőjegyek árusítására vonatkozik, és ez a kivétel a főszabály alól” – mutatja be egy példán keresztül a szabályozás használatát a HVG.

Januártól akkor is áfafizetésre kötelezik az adózókat, ha ténylegesen értékesítés nem történt és ingyenes termékátadásról beszélünk. Ha az adóalany a terméket a vállalkozásból véglegesen kivonja és azt saját vagy dolgozói magánszükségleteinek kielégítésére vagy más a vállalkozástól elkülöníthető célokra ingyenesen felhasználja, áfafizetésre kötelezett. Az áfafelszámítás miatt az adóalap meghatározását is eszközölni kell, melyhez a termék (vagy ahhoz hasonló más termék) beszerzési ára az irányadó. Ha ezt nem lehet meghatározni, akkor a teljesítéskor megállapított előállítási értéket kell figyelembe venni az adó alapjának megállapításához.

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Változnak az áfafizetés szabályai!
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.