Ha a nyugdíjasnak a nyugdíja mellett keletkezik jövedelme, akkor nem vonnak pénzbeni egészségbiztosítási járulékot, sem munkaerőpiaci járulékot tőle. A kifizető ugyanúgy megfizeti a vállalkozást...
Ajánlott oldalak
2009-12-15 09:56
Majoros-Tóth Orsolya
Új vállalkozási forma: egyéni cég
2010. január elsejétől az egyéni vállalkozók egyéni céget alapíthatnak, méghozzá jegyzett tőkeminimum nélkül!

Az egyéni vállalkozók január elsejétől –ha akarnak- egyéni céggé alakulhatnak. Az alapító okiratra az egyéni cég esetében is szükség lesz: ez egy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt dokumentum. Az egyéni cég - az eddigi szabályokkal ellentétben - januártól önálló, a vállalkozótól elkülönülő jogalany.  Minden alaptörvény, ami a cégek létét szabályozza, érvényes erre a vállalkozási formára is. (Tehát az egyéni vállalkozó, aki eddig nem tartozott a csődtörvény, számviteli törvény, cégtörvény, stb… hatálya alá, az egyéni cég alapításával bekerül ebbe a körbe.) Ha egy egyéni vállalkozó él az új lehetőséggel, és egyéni céget alapít, akkor eddigi egyéni vállalkozása megszűntnek tekintendő, és útnak indul az új cégforma.


A cég vagyona az alapító magánvagyonából bevitt érték. (Az adózott eredmény is nála jelentkezik, vagyis az osztalék is az alapítót illeti meg.) A törvény nem kér minimum jegyzett tőkét az induláskor, és a pótbefizetés mértékét sem jelöli ki megszűnés esetében. Az egyetlen megkötés, hogy a 200.000 forintnál kisebb jegyzett tőkéjű egyéni cég alapítása esetén a jegyzett tőke kizárólag pénzbeli hozzájárulásból állhat.


Mint az a fentiekből látszik, egyéni céget csak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő személy alapíthat. Az egyéni cégben csak egy személy foglaltatik, de a tag ügyvezetőt, cégvezetőt megbízhat a poszttal. Fontos kitétel, hogy egy személy csupán egy egyéni céget alapíthat. Az egyéni cég gazdasági társasággá is átalakulhat majd, a "visszaalakulás", azaz ismételt egyéni vállalkozóvá válás ellenben kizárt. Az új vállalkozásforma lényeges pontja, hogy az alapító választhat: korlátlan, vagy korlátozott felelősségű társaságot szeretne.
A pénzügyi trükközés kiszűrése érdekében a törvényhozók belefoglalták az új szabályozásba, hogy az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törléséig keletkezett tartozásokért a korábban egyéni vállalkozói tevékenységet végző magánszemély, és az általa alapított egyéni cég egyaránt felel.

A már meglévő – alig kétezer - egyéni cégnek - akikre a régi szabályozások vonatkoznak - januártól hat hónapja lesz arra, hogy gondoskodjék az új szabályoknak megfelelő működéséről, vagy törlését kérje a cégnyilvántartásból. (Az "egyéni cég" régi és új formája között egyébként az a legnagyobb különbség, hogy a régi formája a cégbejegyzéstől függetlenül azonos az egyéni vállalkozást folytató természetes személlyel, jogképessége is csak a vállalkozó természetes személynek van.)

Az egyéni cég alapítójának egyik lényeges döntése, hogy az új cég korlátozott, vagy korlátlan felelősségű legyen?

Korlátlan felelősségű cég esetében a tartozások fedezetére elsősorban a cégvagyon szolgál, pont úgy, mint egy BT-nél. A tag csak akkor köteles saját vagyonával beszállni, ha ez a vagyon nem fedezi a tartozásokat. Korlátozott felelősség választása esetén az alapító okiratban meghatározott mértékű pótbefizetés kell, hogy fedezze a megszűnés után még esedékes költségeket. ( Persze csak akkor, ha a cégvagyon nem fedezte a tartozásokat.) A pótbefizetésen túl viszont a tag saját vagyonával nem felel az egyéni cég tartozásaiért, a korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaságokhoz hasonlóan.

A működés során is megváltoztatható felelősségvállalás, ha viszont a korlátlan felelősségű egyéni cég korlátozott felelősségre változtatja működésének módját, akkor sem szabadul meg az eddigi pénzügyi kötelezettségtől. A tag a vállalkozásforma megváltoztatása után is korlátlanul felel a változás előtti tételekért.

Mivel a felelősségvállalás típusa fontos a cég partnereinek, az egyéni cég nevében is szerepelnie kell ennek: a korlátlan felelősségű egyéni cég rövidítése „ec”, a korlátozotté „kfc” lesz.

A vonatkozó törvény szövege itt olvasható el teljes egészében:
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900115.TV

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Új vállalkozási forma: egyéni cég
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.