A forgalomból árbevételünk származik, ami korántsem azonos a nyereséggel, ugyanis vannak költségeink: pl. rezsi, alvállalkozóknak, beszállítóknak kifizetett beszerzési költség, bérköltség stb. A...
Ajánlott oldalak
2011-02-18 15:15
Bálint Brigitta
Tovább bonyolódik a Multi-Pay botrány!
Míg az egyik oldalon csalódott és elkeseredett kártyabirtokosok próbálnak harcot vívni a Multi-Pay Zrt.-vel szemben, addig a másik oldalon a kártyák alkalmazásával kapcsolatban merült fel tulajdonjogi ellentmondás. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál ugyanis már két éve bejegyezték az „egy kártyán több egyenleg kezelése” találmányt, ez azonban állítólag nem a Zrt. neve alatt történt…

A 2010. február 17-én megjelent cikkünk kapcsán lapunkat felkereste Rosenbecher Roland, a GrantaCard Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel, hogy közöljük elhatárolódásukat a Multi-Pay Zrt.-től, hiszen az „egy kártyán több egyenleg” szabadalom nem a cég tulajdonában van.

„A PIN kód használata egy kártyán több egyenleg kezeléséhez Rosenbecher Roland találmánya, melyet szabadalmi igényként már 2008. 07. 11-én Rosenbecher Roland és Dr. Renneczéder Éva magánszemélyek hivatalosan be is jelentettek a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz (jelenleg Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala).”

A szabadalmi tulajdonosok által tett nyilatkozat szerint a Multi-Pay Zrt.-vel sem szóbeli, sem írásbeli megállapodás nem született, mely alapján jogosultak lennének a szellemi termék használatára.

 

Az ügy kapcsán lapunk ismételten megkereste a Multi-Pay Zrt.-t, mely az alábbi állásfoglalást bocsátotta rendelkezésünkre:

„A Multi-Pay Zrt. írásban 2011. február 16-án az érintettek részére megküldött levélben reagált a www.grantacard.hu internetes portálon megjelentekre.

A jogi képviselő által jegyzett levélben a Multi-Pay sajnálkozását fejezte ki Renneczéder vádjaival szemben, mely szerint a Multi-Pay nem reagált Renneczéder leveleire.

Ez az állítás nem fedi a valóságot. A Multi-Pay többször kísérelt meg közös időpontot találni az ügyet és ezáltal a követeléseket tisztázandó beszélgetésre, azonban Renneczéder ezt a kísérletet valamilyen oknál fogva mindannyiszor meghiúsította, a tárgyalásokon nem jelent meg.

A tárgyalásokra való nyitottságot az indokolja, hogy a Multi-Pay több tízmillió forintos beruházással megvalósította a cafeteria rendszer jelenleg használatos igénybevételéhez szükséges feltételeket, ezért annak leállítása iránti igénye a vállalat számára nem fogadható el. Ez a kísérlet azonban több alkalommal Renneczéder miatt meghiúsult.

A Multi-Pay jogi képviselő útján felkérte Renneczédert, hogy térjen vissza a kiegyensúlyozott tárgyalás módszeréhez, mert az általa írt levél stílusa és tartalma nem viszi előbbre az ügyet, sőt a vállalat személyiségi jogait sértő kijelentései miatt csak tovább mélyíti azt a szakadékot, amely eddig létrejött.

Tájékoztattuk továbbá Renneczédert, hogy a Multi-Pay véleménye szerint nem helytálló azon állítása, hogy a kártyát a terminálok nem fogadják el. A Multi-Pay úgy véli, hogy ezt az állítását nyilvánvalóan zavarkeltés és a cég lejáratása, illetve a cégbe fektetett bizalom megingatására terjeszti, aminek jogi és anyagi következményeit viselnie kell abban az esetben, ha ezt az állítását nem korrigálja, és levelét haladéktalanul nem veszi le azokról a weboldalakról, amelyeken elhelyezte.

A Multi-Pay továbbra is figyelemmel kíséri Renneczéder ez ügyben folytatott tevékenységét és újabb támadás esetén meg kívánja indítani ellene a Bíróság előtti eljárást.”

Lapunk kérdésére, miszerint tudomásuk volt-e arról, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatalnál (jelenleg Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) már 2008-ban bejelentésre került a találmány, illetve hogy mi alapján került megalkotásra a Multi-Pay rendszer, Toldiné Horváth Zita a cég képviseletében elmondta:

„A Multi-Pay rendszer saját informatikai fejlesztés. A több mint egy évtizede együttműködő szakértői csapat nevéhez számos informatikai újítás és azok sikeres gyakorlatba történő alkalmazása is fűződik.

Fontos leszögezni, hogy Renneczéder nem rendelkezik bejegyzett szabadalommal, az ügy elbírálása jelenleg folyamatban van.

Arról, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatalnál (amely jelenleg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nevet viseli) bejelentésre került Rosenbecher és Renneczéder szabadalmi igénye, a vállalat a Renneczéder Éva 2010. október 14-én kelt (a vállalat ekkor lépett piacra) leveléből szerzett tudomást.

Ezt követően a Multi-Pay a Renneczéder által két és fél éve benyújtott szabadalmi igényével szemben szabadalmi észrevételt jelentett be, ami azt jelenti, hogy Renneczéder igényét a Hivatal a Multi-Pay észrevételeinek figyelembe vételével fogja elbírálni.”

A vitás kérdések tisztázását lapunk nyomon követi és a bekövetkező fejleményekről igyekszünk olvasóinknak friss információval szolgálni.

 

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Tovább bonyolódik a Multi-Pay botrány!
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.