Terhek a munkavállalói oldalon: A bruttó bérből levonásra kerülnek az alábbiak: szja 2010 évben az adó alapja a 27 százalékkal növelt jövedelem. Az szja mértéke:0- 5.000.000 Ft : 17 %,...
Ajánlott oldalak
2011-03-21 09:44
Kis Erika
Számoljunk a számviteli törvény változásaival!
Idén több módosítás is hatályba lépett a számviteli szabályozásban. A változások közül kiemelendő, hogy a törvényalkotó az egyszerűsítés irányába mozdult el, jelentősen kibővült az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésének lehetősége, így több vállalkozásnál jelentős adminisztrációs teherkönnyítés lesz érzékelhető. Nézzük a legfontosabb változásokat!

A törvénymódosítás a korábban hatályos szabályokhoz képest kibővítette az egyszerűsített beszámolót készíthető vállalkozások körét, így egyszerűsített éves beszámolót készíthet zártkörűen működő részvénytársaság, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe, az eltérő üzleti évet választó és azok a konszolidálásba bevont, anyavállalatnak nem minősülő vállalkozások, amelyeket nem a magyar számviteli törvény szerint készített konszolidált beszámolóba vonnak be.

Az általános feltételek megmaradtak, amelyből kettőnek legalább teljesülnie kell:

1.     a mérlegfőösszeg nem haladja meg az 500 millió forintot,

2.     az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,

3.     az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót továbbra sem a nyilvánosan működő részvénytársaság, az anyavállalat, a konszolidálásba a magyar számviteli törvény rendelkezései szerint bevont vállalkozás, valamint azok a vállalkozások, amelyek értékpapírjainak tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték.

 

A változások a beruházás bekerülési értékének meghatározása tekintetében is érvényesek:

- A próbaüzemeltetés során felmerült költségek, ráfordítások a beruházás bekerülési értékét növelik mindaddig, amíg a beruházás üzembe helyezésre nem kerül.

- Ha próbaüzemeltetés során termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat nyújtanak, akkor ezen javak előállítási költségének összegével, vagy ha az nem állapítható meg, akkor azok piaci értékével, eladási árával csökkenteni kell a beruházás bekerülési értékét.

- A beruházás bekerülési értékét legfeljebb a próbaüzemeltetés során felmerült, a beruházás bekerülési értékében figyelembe vett összes költség, ráfordítás összegével lehet csökkenteni.

A törvény jelenleg hatályos előírása szerint akkor lehet behajthatatlan követelésként leírni egy követelést, ha a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.  A fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény alapján – mely szerint a fizetési meghagyásos eljárás is díjköteles – a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy ezen eljárással összefüggésben is leírásra kerülhessen a behajthatatlan követelés.

A törvénymódosítás a külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelését is érinti,  mely szerint minden fordulónapon át kell majd értékelni, függetlenül attól, hogy az átértékelés hatása egyenlegében árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség. Az év végi átértékelés eredménye a tárgyidőszak eredményében szerepel, annak időbeli elhatárolása nem lehetséges.  Fontos változás az egyszerűbb elszámolás érdekében, hogy törvénymódosítás azt az előírást hatályon kívül helyezte a külföldi pénzértékre szóló részesedésnél, miszerint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az értékesítés árfolyamnyereségét, árfolyamveszteségét, a deviza árfolyamváltozás hatásának kiszűrésével kell megállapítani.

Átalakulással létrejövő gazdasági társaságok esetében a végleges vagyonmérlegben kimutatott saját tőke és a vagyonmérleg-tervezetben kimutatott saját tőke különbözetének összegével a tőketartalékot, az eredménytartalékot és a lekötött tartalékot kell módosítani a végleges vagyonmérlegben. Ha a módosítás miatt a tőketartalék negatívvá válna, a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot, azt meghaladóan pedig az eredménytartalékot kell csökkenteni.

Külföldi (fölérendelt) anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolójának tekintetében a mentesített magyar anyavállalatnak, hiteles fordításban, magyar nyelven kell a fölérendelt külföldi anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolóját és összevont (konszolidált) üzleti jelentését, és az ezekről készült könyvvizsgálói jelentést közzétennie. A külföldi vállalkozás számviteli beszámolójának egy eredeti vagy hiteles másolati példányát a magyar fióktelepnek a beszámoló elfogadásától számított 60 napon belül letétbe kell helyeznie a Cégbíróságnál, s ezzel egyidejűleg közzé kell tennie.

A törvénymódosítás ugyan 2011. január 1-jén lépett hatályba, de az előírásokat a 2010-es üzleti évre is lehet alkalmazni. A módosításról szóló törvényt ITT találja.

 

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Számoljunk a számviteli törvény változásaival!
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.