A közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói jogviszonya főállású jogviszonynak számít, ezért az így tanuló hallgatónak nincs kötelező járulékfizetési kötelezettsége...
Ajánlott oldalak
2010-07-26 07:03
Majoros-Tóth Orsolya
Milliókat kaphat a kasszájába!
Az állam támogatást nyújt azoknak az álláskeresőknek, valamint rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek, akik munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodnak önmaguk foglalkoztatásáról. Tehát aki vállalkozást indít vagy vállalkozáshoz csatlakozik, akár milliós értékű vissza nem térítendő tőkejuttatást is kaphat!

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10.§ alapján jelentős összeghez juthatnak a bizonyos kritériumoknak megfelelő vállalkozók. Ez a támogatás nem újdonság, régóta működik a rendszere, de a jelen gazdasági helyzetben különösen fontos a lehetőség minél szélesebb körű terjesztése.

Azok részére, akiket a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként tart nyilván, vagy akik rehabilitációs járadékban részesülnek, és akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg, a következő támogatások nyújthatók:

a) 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, és
b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,
c) a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása azzal, hogy az a) -b) pontok szerinti támogatások pályázat alapján nyújthatók.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles öt napon belül a munkaügyi központnak bejelenteni.

A támogatások kezelésével kapcsolatos általános szabályokról az szja-törvény 19.§-a rendelkezik, aminek értelmében a támogatás összege a cél szerinti felhasználás időpontjában minősül bevételnek, mellyel szemben a felmerült és elismert kiadások költségként elszámolhatók.

Amennyiben a támogatást olyan magánszemély kapja, aki gazdasági társasághoz csatlakozik vagy azt alapít, akkor esetében a támogatás összege a magánszemély egyéb bevétele lesz. (Feltéve persze, hogy az ezzel összefüggő kiadásait a szóban forgó magánszemély a költségei között elszámolja. Költségelszámolás hiányában e magánszemély esetében is alkalmazható az szja-törvény 7. § (1) bekezdésének v) pontja.)

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Milliókat kaphat a kasszájába!
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.