Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (EKHO) szóló 2005. évi CXX. törvény 2006. január 1-jén lépett hatályba. Ki választhatja az EKHO-t? Munkaviszonyban alkalmazott magánszemély,...
Ajánlott oldalak
2009-12-28 07:13
Majoros-Tóth Orsolya
Külföldi áfa-visszatéríttetés 2010-ben
A Magyarországon letelepedett áfa-alany, amennyiben más uniós tagállamból úgy szerez be terméket, vagy vesz igénybe szolgáltatást, hogy a termék/szolgáltatás árában az értékesítő a saját országában fizetendő adót hárít át...

...akkor ezt az adót az érintett tagállam adószabályainak megfelelően a vállalkozó jogosult visszakérni az érintett tagállam adóhatóságától.

2010. január 1-jétől viszont a Magyarországon letelepedett áfa-alany ezt az adó-visszatérítési kérelmet az eddigi gyakorlattól eltérően nem közvetlenül az érintett tagállam adóhatóságához nyújtja be, hanem az új eljárás szerint kezdeményezheti az APEH-nál. (Az új szabályok nem vonatkoznak unión kívüli államban benyújtható kérelmekre. Ezekre változatlanul a korábbi eljárási szabályok az irányadóak.)

Ki jogosult az adó-visszatérítésre?

Adó-visszatérítési kérelem benyújtására a belföldön letelepedett adóalanyok jogosultak. Belföldön letelepedett adóalany az a személy, aki (amely) abban az időszakban, amelyre a térítési kérelem vonatkozik, - a 2007. évi CXXVII. Törvény, vagyis az „áfatörvény” alkalmazásával - belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalany, és nem kizárólag olyan, (az áfatörvény 85-86. § és 87. §) pontjában meghatározott tevékenységet végez, amely az általános forgalmi adó levonására nem jogosítja. Nem választott alanyi adómentességet, és nem kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak minősül.

A csoportos adóalanyiság időszaka alatt, illetve a csoportos adóalanyiság időszakára vonatkozóan előterjesztett visszatéríttetési kérelem esetén nem a csoport, hanem a tag minősül belföldön letelepedett adóalanynak.

A visszatérítési időszak és a kérelem kitöltése

A visszatérítési időszak az – a tranzakció tagállama által a 2008/9/EK tanácsi irányelv 16. cikkének megfelelően meghatározott – az időszak, amelyre a kérelem vonatkozik.

A belföldi adózók a másik tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetése iránti kérelmüket a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által magyar és angol nyelven rendszeresített elektronikus űrlapon terjeszthetik elő. A kérelemben közölt információkat az adózó az Európai Közösség bármely hivatalos nyelvén megjelölheti. Ha a visszatéríttetés tagállama meghatározza, hogy a kérelemben foglalt információt milyen nyelven (nyelveken) kell megjelölni, a kérelmet ezen tagállam rendelkezésének megfelelő nyelven (nyelveken) kell kitölteni. A kérelemnek az adóhatósághoz történt beérkezéséről az APEH az adózót elektronikus úton, haladéktalanul értesíti.

Az APEH eljárása

A kérelmet az állami adóhatóság a dokumentum beérkeztetésének napjától számított 15 napon belül elutasítja, ha az adózó nem jogosult a visszatérítésre. Ha a kérelem jogszerű, akkor azt az érkeztetéstől számított 15 napon belül az APEH továbbítja a visszatérítés tagállamának illetékes hatóságához. 

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Külföldi áfa-visszatéríttetés 2010-ben
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.