Egyéni vállalkozónak akkor kötelező vállalkozói bankszámlát nyitni, ha áfa fizetésre kötelezett. Vagyis alanya az áfának, áfa-köteles tevékenységet végez, az adószámának a 9. számjegye 2-es. A...
Ajánlott oldalak
2010-01-19 08:27
Magyar Agrárkamara
Kifizetési határidők az agrárágazatban
Egyszerre több fontos határidő is feltorlódott a következő hetekre a mezőgazdasági szektorban. A Magyar Agrárkamara csokorba gyűjtötte ezeket, hogy segítségre legyen az őstermelőknek és a mezőgazdasági vállalatoknak:

1, Azok a 2007-ben pályázó fiatal mezőgazdasági termelők, akik a nekik címzett támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára kifizetési kérelmét a támogatási határozat kézhezvételét követő 45 napon túl adta postára, vagy kifizetési kérelmet még nem nyújtott be, újra megteheti azt. Ennek határideje 2010. január 31., de ez vasárnapra esik, így február 1. Ez a határidő vonatkozik azon fiatal mezőgazdasági termelőkre is, akik a nekik megítélt támogatásnak a 10 százalékára akarnak beadni kifizetési kérelmet.

2, A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről tudni kell, hogy az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek 2010. január 1-31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A benyújtás végső határideje a vasárnap miatt praktikusan 2010. február 1.

 

3, A 2007. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről azt kell tudni, hogy a jogerős – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek 2010. január 1-31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. Amely ez esetben is február 1-jét jelent.

4, Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV.22.) Korm. rendelet alapján történő előleg elszámolásról, illetve előleg elszámolással nem érintett kifizetési kérelmek benyújtásáról az a közlemény jelent meg, miszerint
• a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III.7.) FVM rendelet,
• a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III.27.) FVM rendelet,
• a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet
• az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet, továbbá
• az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mez_gazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III.27.) FVM rendelet vonatkozásában kifizetési kérelmet 2009. november 16. – 2010. január 31. között azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik a fentiekben felsorolt jogcímek közül az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott, támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkeznek.
Azok az ügyfelek, akik a fenti jogcímek esetén jogerős, előleg kérelemnek helyt adó határozattal rendelkeznek, támogatási előleget kaptak és azzal még nem vagy nem teljes mértékben számoltak el, a rendelet alapján kötelesek azzal legkésőbb 2010. január 31-ig elszámolni.

5, Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 168/2009. (XI.16.) számú MVH közlemény módosításának lényegét a hivatal így foglalja össze: „az egyes épített és beépített technológiai beruházások esetén nem nyújtható be kifizetési kérelem olyan anyagra, technológiai elemre, mely esetében az elszámolás alapját képez_ referenciaár az anyagköltségen kívül a beépítés költségét, a munkadíjat is tartalmazza és az a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig nem került ténylegesen beépítésre.
Azok a technológiai gépek, berendezések, illetve technológiai elemekhez tartozó anyagköltségek, melyek esetében az elszámolás alapját képező referenciaár a gépkatalógus alapján kerül meghatározásra, a későbbi beépítésük pedig az ÉNGY, vagy - amennyiben az nem tartalmazza a tételt - árajánlat alapján kerül majd meghatározásra, a beépítést megelőzően is elszámolhatók.” A már benyújtott kifizetési kérelmek a beadási határidőn belül a fent jelzett tárgykörben módosíthatók.

 

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Kifizetési határidők az agrárágazatban
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.