A távmunka és az e-munka fogalmát egymást helyettesítve is szokták alkalmazni, az e-munka azonban tágabb értelemben használatos. Az e-munka defiiálásának szükségessége azt a jelenséget ragadja ki,...
Ajánlott oldalak
2010-07-01 07:04
Majoros-Tóth Orsolya
Iparűzési adó pingpong
A kormány legújabb határozata alapján mégis az önkormányzatoknál marad a helyi iparűzési adó beszedésének feladata. A Bajnai-kabinet az iparűzési adó begyűjtését az APEH-re szerette volna testálni, de ez a rendszer csak fél évig működött. (2010 január 1. és június 29 között.) Az Orbán-kormány miniszterei most visszahelyezték az önkormányzatokhoz a teljes ügyintézést a régi módszer szerint.

Az Országgyűlés a 2010. június 21-i ülésnapon elfogadta a 2010. évi LVII. törvényt. Eszerint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz kerülnek vissza.

Az APEH közleménye szerint az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettséget június 29-től már ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, amelynek területén az adózó székhelyet vagy telephelyet létesített, illetve amelynek területén az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenységet folytatni kívánja. Amennyiben az adózó a 2010. évben akár állandó, akár ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységének megkezdését az állami adóhatósághoz már bejelentette, azonban a tevékenység befejezésének időpontja 2010. június 29-ére vagy ezt követő időpontra esik, akkor a tevékenység befejezésére vonatkozó változás bejelentését már az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Ezután a helyi iparűzési adó kötelezettségre irányuló fizetési kedvezmény (részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés) kérelmet is az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, valamint a 2010. szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleg szintén az önkormányzati adóhatósághoz fizetendő.

A késedelmes, június 29. előtt esedékes, de még be nem fizetett összegeknek is az önkormányzatokhoz kell érkezniük!

A tevékenység megkezdésére és befejezésére vonatkozó bejelentéseket az adózók az illetékes önkormányzati adóhatóságoknál tehetik meg.

Az állami adóhatóság tehát csak a június 28-án éjfélig benyújtott (elektronikus úton továbbított, ügyfélszolgálatokon átvett, illetve postára adott) adatlapok feldolgozását végzi el, az ezt követően benyújtott adatlapokat az adózó részére küldött levéllel átteszi az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

Az önellenőrzések tekintetében ugyanez az eljárás, kivéve akkor, ha az adózótól úgynevezett „javítóbevallást” kért az APEH 2010 június 29. előtt. Ebben az esetben a javítóbevallást még az állami adóhatóság dolgozza fel. Fontos, hogy az ilyen dokumentumokon "Az adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja" mező a javítóbevalláson ki van töltve.

A 2010. június 29-én és ezt követően átutalt, postára adott megbízások alapján beérkező befizetéseket és a valós túlfizetéseket az állami adóhatóság visszautalja az adózó számára!

Amennyiben az adózónál a törvénymódosítás hatálybalépésekor olyan ellenőrzési eljárás van folyamatban, amely helyi iparűzési adóra (is) vonatkozik, akkor az állami adóhatóság ezen eljárást az iparűzési adó vonatkozásában is lefolytatja még, az adatokat azonban az eljárás befejezését követően átadja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak, amely ha szükséges, az eljárást folytatja. Abban az esetben azonban, ha az állami adóhatóság az adóügyet 2010. június 29-ig lezárta, azaz a határozatát meghozta, úgy az adóüggyel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokat is az állami adóhatóság folytatja le.

A helyi adókra vonatkozó 1990. évi C. törvény

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Iparűzési adó pingpong
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.