Ha az egyéni vállalkozónak van igazolható heti 36 órát meghaladó főállású munkaviszonya, és a vállalkozásából nem származik vállalkozói kivétje, akkor egyéni vállalkozóként nincs járulékfizetési...
Ajánlott oldalak
2010-09-14 08:36
RogÁ
Gazdálkodók kárára ügyeskednek a felvásárlók
A Vidékfejlesztési Minisztérium közleményben tudatta: elfogadhatatlannak tartják, hogy egyes terményfelvásárlók figyelmen kívül hagyják a magyar gazdaságot sújtó vis maior helyzetet és kötbért követelnek tőlük. Az állásfoglalásuk oka, hogy több bejelentés érkezett amiatt, hogy a felvásárlók valójában a még meg sem termett gabonafélékre adásvételi szerződést kötöttek.

A felvásárlók a valójában még meg sem termelt gabona felére szállítási, vagy mezőgazdasági termékértékesítési szerződés helyett adásvételi szerződést kötöttek, ezért most az egyes terményfelvásárlással foglalkozó cégek nem fogadják el a gazdák vis maior igazolását. A jogtalan követelések miatt nagyon sok gazda, termelő vált fizetésképtelenné, hiszen termésük nagy része (néhol az egész) megsemmisült, a termény hiányában viszont kötbérrel fenyegetik az így szerződött és teljesíteni nem tudó termelőket.

A mindenki által tapasztalható szélvihar, jégeső, belvíz, árvíz mind – mind jogos vis maior helyzetet teremt. Ilyen esetben kötbér csak akkor szabható ki, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható magatartás miatt következik be. Az igazolt vis maior eset pedig mentesíti a kötelezettet a kötbér megfizetése alól.

 

A minisztérium felszólítja a felvásárlókat a törvény betartására. Amennyiben az agrárpolitikai célkitűzésével ellentétes kereskedelmi gyakorlatról szerez tudomást, állásfoglalását széles körben kinyilvánítja. Jelenleg ugyanis az egyedi szerződések megítélése a bíróság hatáskörébe tartozik.

A Vidékfejlesztési Minisztérium álláspontja szerint, melyet a károsult gazdák kérésére hozott nyilvánosságra,  a vis maior igazolással rendelkező gazdálkodókat és az igazolásban megjelölt területeket nemcsak a támogatások igénybevételével összefüggően, hanem más eljárásokban is vis maior esemény által sújtott gazdálkodóknak, illetve területnek tekinti. Ezt az álláspontot alátámasztja a bírói gyakorlat is.

Amennyiben a vis maior által keletkezett kár csak a termés egy részét érintette, akkor az érintett gazdálkodónak arányosan kell teljesíteni szerződésüket.

 

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Gazdálkodók kárára ügyeskednek a felvásárlók
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.