A jogszabály szerint a szakképzési hozzájárulást a dolgozó képzésére lehet felhasználni. Témáját, tárgyát tekintve olyan képzés jöhet szóba, ami az adott munkakör betöltéséhez szükséges, és a cég...
Ajánlott oldalak
2010-01-08 16:00
Majoros-Tóth Orsolya
Foglalkoztatási támogatás igénylőlapok
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat közreadta a 2010-es évre vonatkozó, foglalkoztatási támogatás igénylésére vonatkozó nyomtatványokat.

2010 január elsején két új támogatási formát vezet be az ÁFSZ: a rendelkezésre állási támogatásra jogosult, és a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatását segítik ezekkel.

 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek esetében

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 16/B. §-a és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet értelmében támogatást vehet igénybe az a munkáltató, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt teljes munkaidőben, munkaviszony keretében foglalkoztat. 

A foglalkoztatáshoz legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható, legfeljebb egy évi időtartamra.

A támogatás igénybe vételének feltételei:

A munkáltató

a)    a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt fenntartja,

b)   a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg,

c)    kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor,

d)   a foglalkoztatottak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti. 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi utazás támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint igénybe vehető  START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem vehető igénybe. 

A támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani a munkáltató  székhelye/telephelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségéhez. 

A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás 

A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresővé  vált, és álláskeresési járadékban részesülő munkavállalók munkához juttatása oly módon, hogy az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még hátralévő időtartamra járó álláskeresési járadék összege a foglalkoztatásukat segítse elő. 

A támogatás igénybe vételének feltételei:

A munkáltató  vállalja:

a)    a válság miatt regisztrált álláskeresővé vált és álláskeresési járadékban részesülő személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását,

b)   a munkavállalóval határozott idejű munkaviszonyt létesít,

c)    a foglalkoztatással bővíti a kérelem benyújtását megelőző hónapban fennálló áltagos statisztikai állományi létszámát.

További feltétel, hogy az álláskeresési járadékban részesülő személy legalább 180 nap járadékra legyen jogosult a munkába lépéskor. 

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a munkába lépéskor hatályos minimálbér és járuléka 60 százalékát. Ha az álláskeresőnek az álláskeresési járadék alapját képező járulékalapja az álláskeresővé válást közvetlenül megelőzően alacsonyabb volt, mint a kötelező legkiesebb munkabér, a támogatás mértékét azzal arányosan kell megállapítani. A támogatással párhuzamosan az érvényes Start-kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetén a kártya érvényességi idején belül a munkaadót megillető járulékkedvezmény is igénybe vehető. A támogatás időtartama megegyezik a munkába lépéskor az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még fennmaradó időtartammal. A támogatást a munkaügyi központ havonta utólag folyósítja a munkáltató által beküldött elszámolás alapján. 

A nyomtatványok az AFSZ honlapjáról tölthetők le:

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas

Cimkék: munkaerő
Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Foglalkoztatási támogatás igénylőlapok
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.