A távmunka és az e-munka fogalmát egymást helyettesítve is szokták alkalmazni, az e-munka azonban tágabb értelemben használatos. Az e-munka defiiálásának szükségessége azt a jelenséget ragadja ki,...
Ajánlott oldalak
2009-12-03 15:22
Majoros-Tóth Orsolya
EVA határidő: december 21!
Aki jövőre az Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) szerint akar adózni, és eddig még nem jelentkezett be a rendszerbe, annak december 21-ig van lehetősége a változtatásra.

Azoknak, akik 2009-ben az EVA rendszerben adóztak, és jövőre is ezt akarják tenni, nem kell újra bejelentkezni. A kijelentkezések határideje ugyancsak 2009. december 21.

Bejelentkezés


Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény értelmében az EVA hatálya alá a 2010. évre új adózóként egyéni vállalkozó, kft, szövetkezet, lakásszövetkezet, végrehajtói, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői iroda és erdőbirtokossági társulat jelentkezhet be, valamint a jogi személy nélküli gazdasági társaságok (azaz a betéti társaságok és közkereseti társaságok).


A bejelentkezés az EVÁt választó adózó székhelye szerinti regionális APEH igazgatóságokon történik, a 09T103 számú, illetve a 09T203 számú adatbejelentő lapon. Az egyéni vállalkozóknak a 10JNY számú nyomtatványon nyilatkozniuk kell arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizetik meg.
A szükséges nyomtatványok letölthetőek az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu), és november 30. óta kereskedelmi forgalomban is kaphatóak. A kitöltött nyomtatványokat elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is be lehet nyújtani. (Postázás esetén a nyomtatvány postára adásának kell 2009. december 21.-ig megtörténnie.)
Amennyiben a bejelentkező adózók – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva törvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, akkor az APEH értesítést küld vissza az elfogadásról. Ha a feltételeknek nem felel meg az adózó, akkor elutasító határozatot kap, ha pedig határidőn kívüli kérelmet nyújtott be, akkor elutasító végzést fog kapni, érdemi vizsgálat nélkül.


Kijelentkezés


Azok az adózók, akik 2009-ben az EVA hatálya alá tartoztak, de 2010. adóévben adókötelezettségeiket nem az EVA szerint szeretnék teljesíteni, december 21.-ig kijelentkezhetnek. Ezen igényüket a 09T103 számú, illetve a 09T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. (Ugyanazokon az adatlapokon, amik a bejelentkezéshez kellenek.) A kijelentkezés nem csak önkéntes lehet: ha az adózó december 20-án nem felel meg az EVA torvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy nyilvántartott adóssága van, akkor köteles arra, hogy kijelentkezzen.


Az EVA alól történő kijelentkezés esetén:
- az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók a ’T101 számú bejelentőlapon
- a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók a ’T101E számú bejelentőlapon
- a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a ’T201 számú bejelentőlapon
- a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok pedig a ’T201T számú bejelentőlapon kötelesek az általános forgalmi adókötelezettség tekintetében bejelentést tenni.


A nyilatkozatok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag az APEH honlapjáról tölthetőek le. A nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy EVA alanyiság megszűnése miatt történik a bejelentés, valamint meg kell jelölni az általános forgalmi adó tekintetében 2010. január 1-jétől alkalmazandó adózási módot.


Az EVA alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az EVA alanyiság ismételten nem választható.


Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó valamilyen okból kijelentkezik, 2010. adóévre választhatja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt feltételeknek.


Az egyszerűsített vállalkozói adóról a 2002. évi XLIII. törvény szól: net.jogtar.hu

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : EVA határidő: december 21!
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.