A jogszabály szerint a szakképzési hozzájárulást a dolgozó képzésére lehet felhasználni. Témáját, tárgyát tekintve olyan képzés jöhet szóba, ami az adott munkakör betöltéséhez szükséges, és a cég...
Ajánlott oldalak
2010-10-14 08:21
RogÁ
Díjemelés díszcsomagolásban
Egy törvénytervezet szerint a termékdíjak jelentős emelését fontolgatja a központi irányítás, ami keményen sújthatja főleg a kereskedelmi egységeket és akár 20 százalékos drágulást is okozhat. A tervek szerint a jövő évtől 90-100 milliárd bevételt terveznek a díjnövekményből.

A termékdíj törvénytervezet kiszivárgott tartalma szerint országos állami szervezet koordinálná a továbbiakban a termékdíjjal kapcsolatos tevékenységet, míg az ellenőrzést a vámhatóság végezné.

Az MTI tudósítása alapján a dokumentumban termékdíjat kell fizetni a gumiabroncs, a csomagolás, és az egyéb kőolajtermékek, valamint az akkumulátor, az elektronikai berendezés és a reklámhordozó papír után.

A tervezet szerint kereskedelmi csomagolás esetén például műanyag használatakor  350, műanyag bevásárló-reklámtáska után 1900, üveg után 30 forintot kell fizetni kilogrammonként.

Társított csomagolás esetén rétegzett italcsomagolás után 450, egyéb csomagolás után 700, fém után 1150, egyéb anyagok után 2200 forint a termékdíj kilogrammonkénti tervezett összege. A kereskedelmi csomagolásnál levonható termékdíj mértéke ugyanakkor 2010-ben 70, 2011-ben 65, míg 2010-ben 62 százalék.

A törvénytervezet a vámhatóságot jelöli ki a termékdíjjal kapcsolatos adatok ellenőrzésére.

A vámhatóság tartja nyilván a termékdíj-kötelezettet, aki a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét külön jogszabály szerint köteles a vámhatóságnál bejelenteni - derül ki a munkaanyagból.

A termékdíj meg nem fizetése szankciót von maga után, a bírság legalább a hiány mértéke. A termékdíj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, a befizetett, behajtott termékdíj-összeg költségvetési előirányzatban meghatározott bevételeken felüli részének 20 százalékát a vámhatóság működési költségeire használhatja fel.

A kötelezett által megállapított termékdíjat az adóhatóság által vezetett számlára kell befizetni a tervezet szerint, a termékdíj-fizetési kötelezettségről pedig bevallást kell készíteni a hatóságnak.

A kötelezettet a termékdíjjal kapcsolatos eljárások, cselekmények során kizárólag termékdíj-ügyintéző szakképesítéssel is rendelkező megbízott képviselheti a munkaanyag szerint.

Termékdíj-kedvezmény illeti meg a kötelezettet - akinek így a termékdíj 75 százalékát kell csak megfizetnie - olyan termékdíjköteles termék esetében, amely környezetbarát és környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatára jogosult.

 

Visszaigényelhető a termékdíj több esetben is. Így például azon termékdíjköteles termék után, amellyel kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan a Magyar Köztársaság által kötött hatályos nemzetközi szerződés közterhektől mentes beszerzést ír elő. Azon termék után is vissza lehet igényelni, melyet a NATO Biztonsági Beruházási Programja magvalósítása keretében használtak fel. Meghatározott mértékben igényelhető vissza a díj, ha a kötelezett saját maga a hulladékká vált terméket egy külön végrehajtási rendeletben meghatározott mennyiségben és módon begyűjti, hasznosítja.

A jogszabálytervezetben szerepel az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), amelyet elvileg egy 100 százalékos állami tulajdonban lévő, önálló gazdálkodású, nonprofit zrt.-nek terveznek. A munkaanyag szerint a termékdíj-számlára befolyt összeg felhasználásával az OHÜ szervezi, koordinálja és támogatja a termékdíjas termékekből  keletkező hulladékok visszagyűjtését és újrahasznosítását, abból "szolgáltatás megrendelést valósít meg", támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ipar fejlesztését és a kormány környezet- és természetvédelmi céljainak a megvalósítását.

Az OHÜ szervezeti és működési szabályzatát a szervezet szakmai felügyeletét ellátó környezetvédelmi államtitkár javaslatára a vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá - derül ki a dokumentumból.

 

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Díjemelés díszcsomagolásban
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.