a) természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási munkára, b) kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által történő foglalkoztatásra, c) mezőgazdasági, továbbá...
Ajánlott oldalak
2011-02-14 11:33
Bálint Brigitta
Céges autók nyomon követése – mik a szabályok?
Gyakran előfordul, hogy a munkavállalók ellenőrzése céljából a vállalkozások tulajdonában álló autókat különböző nyomkövető berendezésekkel szerelik fel. Ugyan a foglalkoztatónak jogában áll a munkavégzést ellenőrizni, ennek mégis komoly szabályai vannak. Lássunk egy áttekintést, mire kell fokozottan figyelni ilyen esetekben.

A gépjárművekbe több okból is szerelhet műholdas megfigyelővel ellátott GPS készüléket a vállalkozás. Egyrészről a szerkezet üzemeltetése szolgálhat lopás elleni védekezésül, másrészről ezzel ellenőrizhető a gépjármű mozgása, illetve az, hogy az alkalmazott valóban a munkájához használta-e a vállalkozás tulajdonát képező autót, hogy megfelelően vezette-e a menetlevelet, helyesen töltötte-e ki kilométerelszámolást (vállalati GPS-szel felszerelt magángépjárműveknél). Bármilyen esetről is legyen szó, azt is figyelembe kell venni, hogy a sugárzott adat a gépjárművezető személyes adatának minősül, így mindenképpen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

A törvény alapján személyes adatnak minősül „bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.” Egy személy tartózkodási helye – legyen szó a munkaidő alatti, vagy az utáni időszakról – személyes adatnak tekintendő. A GPS-szel történő nyomon követéshez így elengedhetetlen az érintett munkavállaló tájékoztatása, illetve hozzájárulása.

A hozzájárulásról külön írásbeli nyilatkozatot kell tenni, vagy a munkavállalóval kötött munkaszerződés egy pontjában konkrétan rögzíteni. A törvénykezésnek nem felel meg a szóban történt tájékoztatás: a nyomon követés tényét, annak tudomásulvételét és a hozzájárulást kivétel nélkül írásban kell rögzíteni és a feleknek alá kell írni.

 

A nyomon követési megoldás csak azoknál a dolgozóknál alkalmazható, akiknek ellenőrzése munkakörükből fakadóan szükséges. A foglalkoztató változó munkahely esetén csak logisztikai célból ellenőrizheti és kezelheti a gépjármű tartózkodási helyét.

Ha a munkavállaló tulajdonában álló gépjárművet szerelik fel nyomon követésre alkalmas készülékkel, illetve ha a vállalkozás tulajdonában álló gépjárművet a dolgozó munkaidőn túl is használhatja, érdemes külön kapcsolót beiktatni, mellyel a műholdas nyomon követést a munkavállaló aktiválhatja, inaktiválhatja. Mivel a munkaidő letelte után a foglalkoztató már nem jogosult kezelni a dolgozó személyes adatait (még előzetes hozzájárulás esetén sem), a GPS használta ezen időszakon túl már jogilag is támadható.

A GPS-szel történő nyomon követésen túl szót kell ejteni a mobiltelefonok cellainformációiról is, melyet a szolgáltatóval kötött külön szerződés keretein belül bármelyik vállalkozás igénybe vehet flottás készülékeinél. Mivel általában a munkavállalók széles köre kap céges mobiltelefont, így a foglalkoztatónak lehetősége nyílik arra, hogy többek között az üzletkötők, területi értékesítők, sofőrök mozgását GSM technológián alapuló eljárással pozícionálja. Rendkívül fontos azonban megjegyezni, hogy az ilyen jellegű adatok birtoklására, kezelésére is az autók nyomon követésére alkalmazott szabályok az irányadók, tehát tájékoztatni kell a munkavállalót és írásos hozzájárulását kérni.

A helymeghatározó rendszerek üzemeltetésekor a legtöbb esetben a vállalkozók a Munka Törvénykönyvéről szóló rendelkezés 103. paragrafusára hivatkozhatnak, melynek értelmében a munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. Ugyanakkor, az Avtv. 3. § (3) bekezdése értelmében az ilyen általános felhatalmazás – mely többek között a kezelendő adatok körét, annak időtartalmát sem határozza meg – nem képezheti személyes adatok kezelésének jogalapját.

 

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Céges autók nyomon követése – mik a szabályok?
Hozzászólások száma: 1 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.