A vállalkozás alapításakor a vállalkozást alapítóknak áfa-nyilatkozatot kell tenniük. Az adóhatóság ez alapján határozza meg a vállalkozás adószámát. Ha a vállalkozás alanya az áfának, akkor...
Ajánlott oldalak
2010-07-26 07:05
BDB
Cégalakulás és APEH ellenőrzés egyidőben
Az újonnan alakult vállalkozások mintegy húsz százaléka adóhatósági ellenőrzéssel kezdi működését, melyek elsősorban a bejelentési kötelezettségek teljesítésére, a bejelentett székhelyek és a vállalkozás képviselőinek ellenőrzésére terjed ki. Az ellenőrzésekkel természetesen nem támadni szeretnék az újonnan alakult cégeket, mindössze így akarják visszaszorítani fiktív társaságok alakulását, illetve elérni, hogy csak kellő körültekintéssel alapítsanak vállalkozást azok, akik például korábban nem megfelelő adózási magatartást tanúsítottak. A sikeres.hu olvasóinak most praktikus tanácsokat adunk, mire érdemes odafigyelni.

A revízió alkalmával az ellenőrök a megfelelő adózási magatartásról is tájékoztatják az új vállalkozás illetékeseit, részint külföldi példákat alapul véve. A nyugati országokban ugyanis elterjedt gyakorlat, hogy az adótudatosságot erősítő, támogató szemlélettel közelítik meg az adózókat.


 

Első lépésként az adatbejelentés fontosságát szeretnénk hangsúlyozni, hiszen a jogszabályok szerint csak az folytathat adóköteles tevékenységet, aki rendelkezik adószámmal és ezt bejelentette az adóhatósághoz, gazdasági társaság esetén pedig a cégbírósághoz.

A cégbejegyzés iránti kérelmet a székhely szerint illetékes cégbírósághoz kell benyújtani elektronikus formában, ezt követően az adóhatóság 30 napon belül értesíti az adózót a nyilvántartásba vételről. Az adatokban történt bármilyen változást 15 napon belül köteles a vállalkozás bejelenteni az APEH felé, hiszen ennek elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítés esetén bírság szabható ki, mely az 500 ezer forintot is elérheti.

Amennyiben az Európai Unió más tagállamaiban is kíván a vállalkozás tevékenységet végezni, úgy a bejelentéssel egyidőben közösségi adószámot is igényelnie kell. A gazdasági társaságok képviseletet ellátó személyeknek, ha állampolgárságuk nem magyar, célszerű adóazonosító jel igénylését is kezdeményezniük, mivel az új szabályok szerint az adóhatóság útlevélszámon már senkit nem tarthat nyilván (magyar állampolgárokat sem).

Kiemelt figyelmet kell fordítani az áfa megfizetésével kapcsolatos nyilatkozatnak, mivel ennek a későbbi működés során nagy jelentősége van. Bizonyos esetekben a nyilatkozatban szereplő tényektől a választás évét követő öt évig nem lehet eltérni.

 

A cégbejegyzéssel érintett társaságok a cégjegyzékbe történő beírás napjától jönnek létre. A létesítéstől eddig a napig terjedő időszakban a társaság előtársaságként működhet, mely üzletszerű tevékenységet nem folytathat, de könyvvezetésre jogosult, továbbá a cégbejegyzés napjától számított kilencven napon belül köteles előtársasági beszámolót készíteni, azt közzétenni, nyilvánosságra hozni.

Az alakulási időponttól 90 nap áll a rendelkezésére az újonnan alakult vállalkozásoknak, hogy számviteli politikájukat elkészítsék. Ennek keretében írásban kell rögzíteni a számviteli elszámolás és értékesítés szempontjából lényeges irányelveket, szabályokat, előírásokat, módszereket.

A cégbejegyzést követő 15 napon belül a Központi Statisztikai Hivatalt (KSH) is tájékoztatni kell a cég alapinformációiról, a gazdálkodó szervezetről.

Egy új társaságnál végzett esetleges revízió során főként a fenti szabályok betartását ellenőrzik, továbbá az ellenőrök a megfelelő adózási magatartásról is tájékoztatják az új vállalkozás illetékeseit, részint külföldi példákat alapul véve. A nyugati országokban ugyanis elterjedt gyakorlat, hogy az adótudatosságot erősítő, támogató szemlélettel közelítik meg az adózókat.

Mint ahogy a régóta működő vállalkozásokra, úgy az új cégekre is számtalan szabály vonatkozik, melyek szövevényessége indokolttá teszi az adótanácsadóval, könyvelővel való folyamatos konzultálást. A piacra lépés előtt ezt különösen ajánlott megtenni, hiszen a vállalkozás érdeke, hogy a működése szempontjából legmegfelelőbb működési formát válassza ki.

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Cégalakulás és APEH ellenőrzés egyidőben
Hozzászólások száma: 0 db

 
2020 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.