Az adójóváírás az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem 17 százaléka, legfeljebb havi 15.100 Ft. A jogosultsági határ évi 3.188.000 Ft, e fölött az adójóváírás csökkentett mértékben vehető...
Ajánlott oldalak
2010-09-13 08:27
Szűcs Ágnes
Az adózók is emberek
Bárkivel megeshet, hogy elveszti vagy elkeveri a számlatömbjét, esetleg ellopják a táskájával együtt. Mit tud ilyenkor tenni az adózó? A legtöbben az adóhatósághoz való bejelentés mellett teszik le voksukat, pedig ennél sokkal fontosabb teendők is adódnak ebben a helyzetben. Az adózónak ugyanis jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez mindenképpen szüksége van érdemi bizonylatok bemutatására.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében, minden személy, szervezet, aki köteles az adó megállapítás hiánytalan és annak helyes ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott okirat másodlati példányát, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okirat eredeti példányát, vagy az eredeti példány hiányában, annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításához való jog elévüléség megőrizni.” – mondja ki az általános forgalmi adóról szóló törvény.

Igen ám, de mi a helyzet akkor, ha az visszavonhatatlanul elveszett. Ugyanis bárkivel megeshet, hogy elveszti vagy elkeveri a számlatömbjét, esetleg ellopják a táskájával együtt. Mit tud ilyenkor tenni az adózó? Azt hinnénk, hogy első dolga lenne bejelenteni az adóhivatalnál, de mint azt megtudtuk, nem ez az első teendő, hanem azt nyilvánosan közzé kell tenni.

Az érvénytelenítendő számlatömb esetében fel kell tüntetni tulajdonosának nevét, székhelyét, valamint sorszámát (tól-ig) és az érvénytelenítés napját. Az érvénytelenítés bizonyítékát (pl. a megjelent közlönyt) az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni. (Arra a kérdésre, hogy mi történik abban az esetben, ha az adózó nem veszi észre az ominózus okmány eltűnését, csak akkor, amikor azt a hivatal kéri, nem adtak érdemleges választ.)

 

Amennyiben az elveszett számlatömb már tartalmazott kitöltött számlát, akkor a bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az adózónak a számla hiteles másolatát célszerű kérnie a vevőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől.

Az igénybe vevő, - ha birtokában van a számla – lefénymásoltathatja a számlát, azt megjegyzéssel (mely esetleg a másolat kiadásának indokát is tartalmazza), dátummal és aláírással, cégbélyegzővel ellátva hitelesítheti. Az így kibocsátott másolat birtokában az érintett adózó bizonylat megőrzési kötelezettségét teljesíteni tudja.

Az adózónak jogai érvényesítéséhez, kötelezettségei teljesítéséhez szükséges lehet bármely, az adózására vonatkozó iratának megismerésére.

Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. E jog gyakorlása addig terjedhet, amíg más személyek adótitokhoz fűződő érdekeit nem sérti.

Az iratbetekintés korlátozásáról az adóhatóság végzéssel dönt.

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Az adózók is emberek
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.