A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységéből származó nyereségét a vállalkozói bevételből a vállalkozói költség levonásával határozza meg....
Ajánlott oldalak
2010-10-29 08:35
BDB
Adóellenőrzés – a különleges intézkedések
Az adóhatóság az ellenőrzések során, indokolt esetben különleges intézkedéseket is alkalmazhat, ezekkel kapcsolatban azonban a legtöbb adózó tájékozatlan. Az APEH tájékoztatójában négy esetet sorol ezen intézkedések közé, melyeket a sikeres.hu olvasóinak bővebben is kifejtünk.

Az adóhatóság különleges intézkedései közé sorolható

  • személyazonosság igazolására való felhívás
  • elővezetés elrendelése
  • rendőri intézkedés kezdeményezése
  • átvizsgálás, lefoglalás, fuvarellenőrzés

A személyazonosság igazolására való felhívást az adóhatóság feladatai teljesítése közben bármikor indítványozhatja, ha egy magánszemély esetében felmerült a gyanú, hogy adóköteles tevékenységet folytat vagy abban közreműködik (pl. bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállaló). Ilyen esetben az igazoltatott köteles a revizor rendelkezésére bocsátani a személyazonosságának igazolására szolgáló dokumentumait, melyből egyértelműen beazonosítható, de az ellenőrök más jelen lévő, ismert személyazonosságú személy közlését is elfogadják igazolásként. Amennyiben a felszólításra az érintett megtagadja a dokumentumainak átadását, úgy az adóhatóság rendőri intézkedést is segítségül hívhat. Fontos tudni, hogy az igazoltatást követően minden esetben közölniük kell az érintettel annak okát.

 

Elővezetés elrendelésére kerülhet sor, ha az adózó, annak képviselője vagy alkalmazottja nem jelenik meg személyesen a megbeszélt ellenőrzési időpontban, illetve távolmaradását szabályszerűen nem igazolja. Már az első ilyen elmulasztott alkalom is okot adhat az elővezetésre, melyhez ügyész jóváhagyása szükséges és a rendőrség bevonásával történik. Az elővezetés költségét az adózónak kell megtérítenie.

Rendőri intézkedés kezdeményezésére kerülhet sor, ha az adózó a revizort veszélyezteti, fenyegeti, illetőleg akadályozza munkájában.

Átvizsgálási, lefoglalási és fuvarellenőrzési jogosultsággal is bírnak az adóhatóság ellenőrei abban az esetben, ha megalapozottan feltételezhető, hogy „az adózó bevallási, bizonylatkiállítási és megőrzési, nyilvántartás-vezetési (könyvvezetési) kötelezettségei teljesítésének szempontjából jelentős tárgyi bizonyítási eszközt elrejt, megsemmisít, illetőleg a vállalkozás valós körülményeit leplezi.” – írja az APEH tájékoztatójában. A rendelkezés kivételeként meg kell említeni a lakás átvizsgálását, hiszen az adóhatóság csak akkor folytathat abban ellenőrzést, lefoglalást és átvizsgálást, ha annak valamely helyisége a vállalkozási tevékenység helyszíne. Mint az elővezetés kapcsán, itt is ügyészi jóváhagyásra van szükség. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha felmerül a gyanú, hogy a késlekedés esetén a bizonyítékok megsemmisülhetnek.

Az eljárásról és a lefoglalt dokumentumokról minden esetben tételes, részletes jegyzőkönyv készül, melyet az adózónak átadnak. A lefoglalt iratokba az adózó betekinthet, illetve külön kérésre másolati példányt is kérhet, továbbá a végzések ellen jogszabálysértésre való hivatkozással panasszal élhet, melyet 15 napon elbírálnak. A panasznak az intézkedés végrehajtására nézve nincs halasztó hatálya.

Tetszett? Ossza meg a cikket!
Hozzászólások : Adóellenőrzés – a különleges intézkedések
Hozzászólások száma: 0 db

 
2021 Copyright © Sikeres.hu 3.1 - Epicenter Market Limited.